Tugevat

Turvalisus algab igaühest. Tule õppima Sisekaitseakadeemiasse!
Vali 4 TUGEVA kolledži seast oma eriala ning esita avaldus.

Vaata videot

vanglaametnik

(kutseõpe 1 aasta)


korrektsioon

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)


Justiitskolledži erialade puhul on meie peamine kootööpartner Justiitsministeerium ning selle haldusalasse kuuluvad vanglad. Pea kolmandiku õppest moodustab praktika uutes nüüdisaegsetes vanglates, kus kadett omandab juba õppimise ajal praktilise töökogemuse. Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised ja oskused, et töötada keskastme ning kõrgema taseme vanglaametnikuna Eesti vanglasüsteemis.

politseiametnik

sh piirivalvur (kutseõpe 1,5 aastat)


politseiteenistus

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)


Sisekaitseakadeemia on ainus õppeasutus Eestis, kus on võimalik omandada politseiharidus. Kõrgharidusõppes saad valida kolme süvaõppesuuna – piirivalve, kriminaalpolitsei ning korrakaitsepolitsei – vahel. Politseikadetile on toitlustus, majutus, vormiriietus ja B-kategooria juhilubade omandamine tasuta. Lõpetamise järel ootavad sind laialdased karjäärivõimalused kogu politseisüsteemis.

Toll ja maksundus

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)


maksundus ja toll

(rakenduskõrgharidusõpe, osakoormusõpe, 4 aastat)


Finantskolledžis omandad vajalikud teadmised ja oskused, et tulla toime nüüdisaegse ühiskonna rahandus- ja finantssektoris. Pärast lõpetamist ootavad sind tööle riigiasutused, ennekõike Maksu- ja Tolliamet. Tulevikus on eeldused ka töötamiseks pangas, raamatupidamisettevõttes, audiitoribüroos ning konsultatsioonifirmas. Eriala annab tulevikuks julguse ja väärt teadmised oma ettevõtte loomiseks.

Päästeteenistus

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)


päästekorraldaja

(kutseõpe, 1 aasta)


Päästeteenistuse rakenduskõrgharidusõpe toimub nii Tallinnas kui Väike-Maarjas. Päästjaks saab õppida ainult ametkondliku suunamisega, kõigepealt tuleb kandideerida päästja ametikohale tööle. Päästekorraldaja kutseõppes õpid teenindama pääste, kiirabi ja politsei hädaabikõnesid. Lõpetades ootavad sind tööle Päästeameti ja Häirekeskuse regionaalsed keskused.

TUTVU SISEJULGEOLEKU MAGISTRIÕPPEGA

Kui soovid oma karjäärile anda lisatõuke või soovid siseneda julgeoleku põnevasse maailma, pakub just sisejulgeoleku magistriõpe selleks suurepärase võimaluse. See on Euroopas ainulaadne õppeprogramm, mille puhul on luubi alla võetud sisejulgeoleku valdkond tervikuna. Õppekava on sündinud eri osapoolte koostöös, kaasatud on tipp-praktikud ja teooriaõppejõud Eestist ja välismaalt. Õppekavas on neli süvaõppesuunda: sisejulgeolek, kriisireguleerimine, politsei ja ametkondlik. Lõpetamisel omandad rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalteaduste magistri kraadi sisejulgeoleku valdkonnas.

magistriõppe

tugevust

  • Parim julgeolekuharidus
  • Teadmised tipptegijatelt
  • Süvaõppesuunad
  • Suur koostöövõrgustik

Oluline teada


SAAD HEA HARIDUSE JA KINDLUSTAD OMA TULEVIKU

Ajakohased õppetingimused, sisukad õppekavad ja head praktikavõimalused toetavad sinu arengut ja aitavad hiljem töökohal edukalt hakkama saada. Praktikandina oled hinnatud ja suure tõenäosusega on sul kvalifikatsioonile vastav töökoht olemas juba enne kooli lõpetamist.

Loe edasi

VÕID SAADA IGAKUIST PÕHISTIPENDIUMIT JA LISASTIPENDIUMIT

Kõigile rakenduskõrghariduse päevaõppes ja statsionaarses kutseõppes õppijatele makstakse põhistipendiumit. Hea õppeedukuse ja muude silmapaistvate tulemuste korral on võimalik saada ka lisastipendiumit.

Loe edasi

VÕID MINNA VÄLISMAALE ÕPPIMA JA PRAKTIKALE

Akadeemial on tihedad sidemed paljude välismaa partnerkoolidega. Vahetusüliõpilasena saad õppida ja praktikat teha nii Erasmuse kui ka teiste vahetusprogrammide kaudu.

Loe edasi

ELAD JA ÕPID SAMAS KOHAS

Sisekaitseakadeemias saad kogu õppeaja jooksul elada õppehoonete lähedal asuvas ühiselamus. Ühiselamud on Paikusel, Väike-Maarjas ja Tallinnas. Ühiselamud on Paikusel, Väike-Maarjas, Tallinnas ja Narvas.

Loe edasi

HEAD SPORTIMISE JA VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED

Sinu kasutuses on spordikeskused ja jõusaalid, samuti saad osaleda eri spordialade treeningutes. Lisaks saad osa võtta rohketest spordivõistlustest ja põnevatest kooliüritustest.

Loe edasi

TEE TIPPU JÄTKUB MAGISTRIÕPPES

Pärast bakalaureuseõppe lõpetamist saad jätkata Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes, mille õppekava on Euroopas ainulaadne.

Loe edasi