Sisemine tugevus
hoiab Eestit

Tule õppima Sisekaitseakadeemiasse!
Vali oma eriala ja esita avaldus.

Vaata videot

vanglaametnik

(kutseõpe 1 aasta)

korrektsioon

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)

Justiitskolledži erialadel on peamine kootööpartner justiitsministeerium ning selle haldusalasse kuuluvad vanglad. Suure osa õppest moodustab praktika. Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või saatja ametikohal. Korrektsiooni eriala sobib noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest. Juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete, õiguse ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid ülesandeid tulevases töös.

politseiametnik

sh piirivalvur (kutseõpe 1,5 aastat)

politseiteenistus

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)

Politsei- ja piirivalvekolledžis on ainukesena Eestis võimalik omandada politseiharidus. Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada Politsei- ja Piirivalveametis patrullpolitseiniku või piirivalvurina. Politseiteenistuse eriala annab valdkonnast laiemad ja sügavamad teadmised ning eriala lõpetajatel on avaramad karjäärivõimalused. Kõrgharidusõppes saab valida kolme süvaõppesuuna vahel: piirivalve, kriminaalpolitsei ning korrakaitsepolitsei.

Toll ja maksundus

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)

maksundus ja toll

(rakenduskõrgharidusõpe, osakoormusõpe, 4 aastat)

Tolli ja maksunduse eriala eesmärk on anda üliõpilastele vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas ning toetada üliõpilastel lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks spetsialistiks kujunemist. Eriala lõpetanu saab kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna nii Maksu- ja Tolliametis kui ka muudes finantsvaldkonnas asutustes. Maksunduse ja tolli erialal on kaugõpe ja seetõttu sobib see hästi ka töötavale inimesele.

Päästeteenistus

(rakenduskõrgharidusõpe 3 aastat)

päästekorraldaja

(kutseõpe, 1 aasta)

Päästeteenistuse eriala annab tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetööde juhtimiseks vajalikud oskused ja teadmised. Eriala lõpetanud leiavad töö Päästeametis, Häirekeskuses või muus avaliku sektori asutuses. Päästekorraldaja erialal õpid teenindama 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Õppes on oluline roll keeleõppel, suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Lõpetades ootavad sind tööle Häirekeskuse regionaalsed keskused. NB! Päästjaks saab õppida ainult ametkondliku suunamisega ning kõigepealt tuleb kandideerida tööle päästekomandosse.

TUTVU SISEJULGEOLEKU MAGISTRIÕPPEGA

Kui soovid oma karjäärile anda lisatõuke või soovid siseneda julgeoleku põnevasse maailma, pakub just sisejulgeoleku magistriõpe selleks suurepärase võimaluse. See on Euroopas ainulaadne õppeprogramm, mille puhul on luubi alla võetud sisejulgeoleku valdkond tervikuna. Õppekava on sündinud eri osapoolte koostöös, kaasatud on tipp-praktikud ja teooriaõppejõud Eestist ja välismaalt. Õppekavas on neli süvaõppesuunda: sisejulgeolek, kriisireguleerimine, politsei ja ametkondlik. Lõpetamisel omandad rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalteaduste magistri kraadi sisejulgeoleku valdkonnas.

Sisejulgeoleku valdkond ei pea tingimata olema vormikandjate maailm, vaid pigem valdkond, kus õppima tulija on kindel, et ta on valmis ja saab ka tulevikus panustada Eesti riigi ja meist igaühe turvatunde ja julgeoleku tagamisse.

Oluline teada


SAAD HEA HARIDUSE JA KINDLUSTAD OMA TULEVIKU

Ajakohased õppetingimused, sisukad õppekavad ja head praktikavõimalused toetavad sinu arengut ja aitavad hiljem töökohal edukalt hakkama saada. Praktikandina oled hinnatud ja suure tõenäosusega on sul kvalifikatsioonile vastav töökoht olemas juba enne kooli lõpetamist.

Loe edasi

VÕID SAADA IGAKUIST PÕHISTIPENDIUMIT JA LISASTIPENDIUMIT

Kõigile rakenduskõrghariduse päevaõppes ja statsionaarses kutseõppes õppijatele makstakse põhistipendiumit. Hea õppeedukuse ja muude silmapaistvate tulemuste korral on võimalik saada ka lisastipendiumit.

Loe edasi

VÕID MINNA VÄLISMAALE ÕPPIMA JA PRAKTIKALE

Akadeemial on tihedad sidemed paljude välismaa partnerkoolidega. Vahetusüliõpilasena saad õppida ja praktikat teha nii Erasmuse kui ka teiste vahetusprogrammide kaudu.

Loe edasi

ELAD JA ÕPID SAMAS KOHAS

Sisekaitseakadeemias saad kogu õppeaja jooksul elada õppehoonete lähedal asuvas ühiselamus. Ühiselamud on Paikusel, Väike-Maarjas ja Tallinnas. Ühiselamud on Paikusel, Väike-Maarjas, Tallinnas ja Narvas.

Loe edasi

HEAD SPORTIMISE JA VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED

Sinu kasutuses on spordikeskused ja jõusaalid, samuti saad osaleda eri spordialade treeningutes. Lisaks saad osa võtta rohketest spordivõistlustest ja põnevatest kooliüritustest.

Loe edasi

TEE TIPPU JÄTKUB MAGISTRIÕPPES

Pärast bakalaureuseõppe lõpetamist saad jätkata Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes, mille õppekava on Euroopas ainulaadne.

Loe edasi